בואו לקחת חלק בתגלית

פרויקט תגלית שהחל בשנת 2000 הינו הפרויקט הציוני-חינוכי המצליח ביותר בעולם היהודי כיום ומהווה גשר לישראל עבור מאות אלפי יהודים בגילאי 18-32 מרחבי העולם
הצטרפו אל קהילות יהודיות בעולם ולתורמים פרטיים מכל מנעד הקשת הפוליטית והדתית, לשם הבטחת עתידן ושגשוגן של מדינת ישראל ויהדות התפוצות

Choose a donation amount

50
100
250
500
1500
סכום אחר
Choose frequency
The tax-related trouble

Birthright Israel Foundation is listed by the IRS as a 501(c)(3) non-profit. All donations are tax deductible to the fullest extent of the law.

The tax-related trouble

Birthright Israel Foundation is listed by the IRS as a 501(c)(3) non-profit. All donations are tax deductible to the fullest extent of the law.